دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

اصول مراقبت و درمان دیابت درکودکان ونوجوانان Children and Adolescents

در مدیریت دیابت در بچه ها و جوانان ,راهنمای مدیریت دیابت نمی تواند بطور ساده از مراقبت روتین بالغین گرفته شود.دیابتی هایی که از کودکی شروع شده از نظر فیزیولوژی،پاتوفیزیولوژی، بررسی پیشرفت و جواب به درمان نسبت به بالغین متفاوت است.در این قسمت دیابت بچه ها وجوانان در دیابت نوع 1 و نوع 2 و ترانزیشن بررسی می شود.

در ضمن مونوژنیک دیابت Monogenic diabetes شامل [neonatal diabetes و  MODY=Maturity-onset-related diabetes in the young] و بیماریهای در ارتباط با سیستیک فیبروزیس cystic fibrosis-related diabetes که اغلب در جوانان دیده می شوند در قسمت تشخیص و طبقه بندی دیابت در همین سایت توضیح داده شده است.

استاندارد مراقبت و درمان دیابت در بیماران بستری در بیمارستان

 HOSPITAL CARE   DELIVERY STANDARD

برای تمام بیماران دیابتی یا هایپرگلایسمی ( قند خون بالای 140) که در بیمارستان بستری می شوند اگر در سه ماه گذشته تست Hba1c  نگرفته باشد, باید انجام بدهد.

 موسسه درمانی باید  پروتکول هایی را اجرا کند که در ان ازدستورات اماده ثبت شده کامپیوتری یا نوشتاری قابل اعتماد (تایید شده), برای مدیریت دیس گلایسمی در بیمارستان (شامل بخشICU &  NON ICU , بخش زنان زایمان وژنیکولوژی , بخش دیالیز و بخش رفتاری هی بهداشتی  )استفاده شود.اجرای پروتکل برای یک تدابیر پرسنلی شده شامل پایش قند خون ,درمان انسولین وبدون انسولین,مدیریت هایپوگلایسمی ,DSMEAS , توصیه های غذایی وانتقال مراقبت ها را اجازه می دهد.آموزش و تربیت برای افراد کادر درمان انجام شود و بازرسی منظم دوره ای صورت گیرد.

 DIABETES CARE SPECIALISTS IN THE HOSPITAL

وقتی از بیماران دیابتی بستری شده (از قبل دیابتی یا چدید ) یا هایپرگلایسمی در اثر استرس ,مراقبت میکنیم از متخصصین دیابت و یا تیم مدیریت قند خون درصورت امکان مشاوره بگیریم.

استانداردهای مراقبت پزشکی در سالمندان دیابتی وگایدلاین های درمان دیابت در افراد مسن

recommendations توصیه ها

1-در بررسی سالمندان باید ارزیابی های پزشکی،روانپزشکی،فانکشنال {توانایی خود مدیریتی }و حوزه  اجتماعی -  پیری را مد نظر داشته باشیم.تا براساس ان یک چهارچوبی را جهت تعیین اهداف وارزیابی درمانی برای مدیریت بیماری فراهم کنیم.

2- جهت تعیین نشانه های پیری[از قبیل چند دارویی،نقص شناختی،افسردگی,بی اختیاری ادراری, افتادن و دردهای مزمن] در افراد مسن غربالگری انجام شود. زیرا ممکن است در خودمدیریتی دیابتی و کاهش کیفیت زندگی موثر باشد.

 

رژیم درمانی دیابت نوع 2{مرض قند}        PHARMACOLOGIC THERAPY  FOR ADULTS WITH TYPE 2 DIABETES

1- شروع درمان یا Choice  of Glucose-Lowering Therapy

2-درمان ترکیبی   و ملاحظات قلبی عروقی  Cardiovascular Outcomes Trials 

3-انسولین درمانی A-انسولین ساده  1-انسولین بازال 2- انسولین قبل غذا 3-انسولین ازقبل ترکیب شده 4-انسولین متراکم 5- انسولین استنشاقی B- درمان تزریقی ترکیبی

 توصیه ها                         Recommendations 

9-8 -درمدیریت داروهای پایین آورنده دیابت نوع دو, عوامل زیر 1-رفتارهای بهداشتی شیوه زندگی,2-آموزش و حمایت خودمدیریتی دیابت, 3- اجتناب از تاخیر شروع درمان و4-شاخص های اجتماعی بهداشتی باید مد نظر باشد.

9-9-مدیریت تصمیم گیری بیمار مرکز،انتخاب نوع دارو برای دیابتی نوع ۲ را هدایت می کند.اثرات دارو روی بیماریهای همراه کاردیوواسکولار و کلیه،موثر بودن،ریسک هایپوگلایسمی ،تمرکز روی وزن،قیمت و در دسترس بودن ،ریسک تحمل دارو و عوارض جانبی وترجیهات بیمار را در نظر بگیریم.درمان دارویی, باید توسط فاکتورهای بیمار مرکز درمانی، شامل بیماریهای همراه وهدف درمان، هدایت شود. ارزیابی بیمار مرکز,جهت راهنمایی انتخاب داروی مناسب استفاده شود. این ملاحظات عبارتند از 1-بیماریهای همراه {بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک و نارسایی قلبی و بیماری کلیوی مزمن } 2-شدت موثربودن 3-ریسک هیپوگلیسمی{قند خون پایین} 4-تمرکز روی وزن 5-قیمت و در دسترس بودن 6-ریسک عوارض دارو 7- ترجیحات شخصی بیمار.

انواع دیابت 1-نوع 1     2-نوع 2    3- دیابت حاملگ{ GDM  }   

 4-نوع دیگر others:    نوع مخصوص دیابت با علت های دیگر   Specific types of diabetes due to other causes این نوع دیابت به سه دسته تقسیم می شود.

 

GDM and Management of Gestational Diabetes Mellitus  

ديابت حاملگي:

 در اشخاصی که برنامه بارداری دارند بخصوص دارای ریسک فاکتور غربالگری شود و در تمام اشخاص در دوران باروی تست برای تشخیص دیابت تشخیص داده نشده  انجام گیرد.

قبل 15 هفته حاملگی ،در اولین ویزیت حاملگی اگر غربالگری با معیارهایاستاندارد تشخیصی قبلا انجام نشده باشد. اشخاصی که برنامه بارداری دارند بخصوص دارایریسک فاکتور تست شود و در تمام اشخاص در دوران باروی، تست برای تشخیص دیابت تشخیص داده نشده ، انجام گیرد.

اشخاصی که دیابت تشخیص داده شود باید درمان شود.

PHARMACOLOGIC THERAPY FOR ADULTS WITH TYPE 1 DIABETES

چهار توصیه مهم در درمان دیابت نوع 1

1-بیشتر بیماران نوع 1 بالغ با انسولین زیر جلدی مستمر CSII یا تزریقات متعدد روزانه (MID) پیش از غذا prandial (تزریقی یا استنشاقی) و بازال  انسولین basal  درمان شوند.

2-بیشتر بیماران نوع 1بالغ بعلت ریسک هایپوگلایسمی پایین،انسولین آنالوگ ( یا انسولین استنشاقی )نسبت به انسولین تزریقی انسانی ارجح می باشد.

3-برای بیماران نوع 1بالغ استفاده زودتر CGM به منظور بهبود پیامدهای گلایسمی ،بالا بردن کیفیت زندگی وکاهش هایپوگلایسمی توصیه می شود.

4-برای تمام بیماران نوع 1بالغ  AID System باید مد نظر گرفته شود.

5-بیشتر بیماران نوع 1بالغ به منظور بهبود پیامدهای گلایسمی ،بالا بردن کیفیت زندگی وکاهش هایپوگلایسمی   تنظیم مقدار انسولین قبل غذا بر حسب مقدار غذای کربوهیدرات خوراکی وعلاوه بر آن مقدار چربی و پروتئین خوراکی آموزش ببینند.به آنها تنظیم مقدار انسولین (correction dose) بر اساس ۱-سطح قند خون قبل از غذا یا فعلی ۲-بالا پایین رفتن در طول روز Trends(اگر وجود داشته باشد) ،۳-مدیریت روز بیماری  و۴-پیش بینی فعالیت فیزیکی تعیین می شود.

6-تمام دیابتی هایی که انسولین میگیرندودر ریسک هایپوگلیسمی باشند، باید گلوکاگون تجویز شود.خانواده،مراقبان,پرسنل مدرسه و تمام کسانی که بیمار را پشتیبانی می کنند محل نگهداری گلوکاگون را بدانند ودرمورد بکاربردن ان اموزش داده شود.بکاربرده گلوکاگون احتیاج به تنظیمات خاص نداشته باشد.7- برنامه درمانی انسولین ورفتار اتفاده از انسولین، در بازه زمانی منظم (هر ۶-۳ ماه)ارزیابی مجدد شود.فاکتورهای مخصوص همراه را در هدف قرار دادن درمان انتخابی تنظیم شود.از به هدف رسیدن قند خون اختصاصی فرد مطمئن شویم.

1- انسولین درمانی و نکات آن   2- لیراگلوتاید یا ویکتوزا -سموگلوتاید- گزنیتاید- دولاگلوتاید- لگزیسناتاید 3-محرک گیرنده آمیلین پراملینایت 

1- انسولین درمانی و نکات آن 

تکنیک ها و نکات تزریق انسولین
.
 : درمان با انسولین در دیابت نوع 2 :

اندیکاسیونها : انسولین باید در بیماران و افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که یکی از مشکلات زیر را دارند به عنوان اولین درمان در نظر گرفته
شود.

1 : افرادی که دچار کاهش وزن شدید شده و لاغر هستند

2 : افراد مبتلا به نارسایی کبد و کلیه که قادر به استفاده از داروهای خوراکی نیستند

3 : افراد بستری در بیمارستان

4 : بیمارانی که به شکل حاد بدحال می شوند.

اطمینان از اینکه بیمار و مراقب او از نحوه تکنیکهای تزریق انسولین اطلاع دارند موجب می شود که کنترل قند خون به بهترین حالت خود برسد وامن و سالم بودن تزریق انسولین تضمین شود.بنابر این مهم است که انسولین در جای مناسب واز راه درستدر بدن ازاد شود.تکنیک مناسب تزریق انسولین شامل موارد زیر می باشد 1-ناحیه  یا جای مناسب بدن 2-چرخش محل تزریق 3-مراقبت مناسب برای جلوگیری از عفونت وعوارض دیگر  4-اجتناب از تزریق داخل عضله انسولین یعنی زیر جلدی تزریق شود.

انسولین استنشاقی inhaled insulin

این انسولین برای فبل ار غذا ها با یک  طیف مقداری محدود قابل استفاده است.از نظر موثر بودن ان را با انسولین های کوتاه اثر مقایسه می کنند.درایران فعلا موجود نیست.

1-داروهای خوراکی دیابت

2- فارماکولوژی بالینی داروهای ضد دیابت دیابت

اطلاعات تماس

مطلب دکتر ابراهیم  محمدی {ساتلیخ}

گلستان - گنبد کاووس- امام خمینی شمالی- نرسیده به میدان یادبود- پلاک  378

تلفن: 33290922 - 017

 

مرکز معاینات سلامت شغلی

گلستان - گنبد کاووس- بلوار سینا- نبش کوچه دهم - پلاک 136-134-132

تلفن: 33385039 - 017 ، 33385029 - 017

rsform