دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

1-رژیم درمانی دیابت نوع 2{مرض قند}گلستان گنبد کاووس 1- شروع درمان 2-درمان ترکیبی  ملاحظات قلبی عروقی  3-انسولین درمانی A-انسولین ساده  1-انسولین بازال 2- انسولین قبل غذا3-انسولین ازقبل ترکیب شده 4-انسولین متراکم 5- انسولین استنشاقی B- درمان تزریقی ترکیبی

متفورمین برای شروع درمان دارویی دیابت نوع 2 ترجیح داده می شود.متفورمین باید ادامه پیدا کند تا موقعی که قابل تحمل باشد وعلتی برای قطع ان نباشد{کنتراندیکاسیون}.

انواع دیابت 1-نوع 1     2-نوع 2    3- دیابت حاملگ{ GDM  }   

 4-نوع دیگر others:    نوع مخصوص دیابت با علت های دیگر   Specific types of diabetes due to other causes این نوع دیابت به سه دسته تقسیم می شود.

1-دستورالعمل کشوری بارداری

2-راهنمای بالینی دیابت بارداری

چهار توصیه مهم در درمان دیابت نوع 1

1-بیشتر بیماران نوع 1 با تزریقات متعدد روزانه بازال  basalو پیش از غذا prandialانسولین MDIو یا انسولین زیر جلدی مستمر CSIIدرمان شوند. 2-بیشتر بیماران نوع 1 احتیاج به انسولین انالوگ سریع اثر برای کاهش ریسک قند بالا دارند 3-آموزش دیابت نوع 1 تنظیم مقدار انسولین قبل غذا بر حسب الف- مقدارغذای کربوهیدرات خوراکی وب-سطح قند خون قبل از غذا و ج-پیش بینی فعالیت فیزیکی تعیین می شود.4-بیماران نوع یک که بخوبی از دستگاه CSII استفاده می کنندبعد از 65 سالگی هم می توانند ادامه دهند. این بخش شامل1- درمان با انسولین  2-درمان غیرانسولینی 3- درمان جراحی می باشد.

1- انسولین درمانی2- نکات انسولین درمانیادامه مطلب...

تکنیک تزریق انسولین

اطمینان از اینکه بیمار ومراقب او از نحوه تکنیکهای تزریق انسولین اطلاع دارند موجب می شود که کنترل قند خون به بهترین حالت خود برسد وامن وسالم بودن تزریق انسولین تضمین شود.بنابر اینمهم است که انسولین در جای مناسب واز راه درستدر بدن ازاد شود.تکنیک مناسب تزریق انسولین شامل موارد زیر می باشد 1-ناحیه  یا جای مناسب بدن 2-چرخش محل تزریق 3-مراقبت مناسب برای جلوگیری از عفونت وعوارض دیگر  4-اجتناب از تزریق داخل عضله انسولین یعنی زیر جلدی تزریق شود.

انسولین استنشاقی inhaled insulin

این انسولین برای فبل ار غذا ها با یک  طیف مقداری محدود قابل استفاده است.از نظر موثر بودن ان را با انسولین های کوتاه اثر مقایسه می کنند.درایران فعلا موجود نیست.

1-داروهای دیابت

2- فارماکولوژی بالینی داروهای ضد دیابت دیابت

اطلاعات تماس

مطلب دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

گلستان - گنبد کاووس- امام خمینی شمالی- نرسیده به میدان یادبود- پلاک  378

تلفن: 33290922 - 017

 

مرکز معاینات سلامت شغلی

گلستان - گنبد کاووس- بلوار سینا- نبش کوچه دهم - پلاک 136-134-132

تلفن: 33385039 - 017 ، 33385029 - 017

rsform