دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

استاندارد مراقبت و درمان دیابت در بیماران بستری در بیمارستان

 HOSPITAL CARE   DELIVERY STANDARD

برای تمام بیماران دیابتی یا هایپرگلایسمی ( قند خون بالای 140) که در بیمارستان بستری می شوند اگر در سه ماه گذشته تستHba1c نگرفته باشد, باید انجام بدهد.

  انسولین طبق پروتکول کامپیوتری یا نوشتاری تایید شده, باید  تجویز شود تا مقدار دوز انسولین, بر اساس بالا پایین رفتن قند خون تنظیم شود.

 DIABETES CARE PROVIDERS IN THE HOSPITAL

وقتی از بیماران دیابتی بستری شده مراقبت میکنیم از متخصصین دیابت وتیم مدیریت قند خون درصورت امکان مشاوره بگیریم.

glycemic targets in hospital PATIENT اهداف قند خون در بیماران بستری در بیمارستان

درمان بیماران را در زمانی که قند خون  مداوم در اندازه مساوی وبالاتر 180(دوبار چک شود)باشد شروع میکنیم. هدف درمان برای اکثر بیماران چه بدحال چه بدحال نباید بین 180-140  باشد.

ممکن است برای بعضی بیماران انتخاب شده اگر افت قند خون ایجاد نشود هدفهای تشدید درمان بین 140-110 یا 180-100، ممکن است مناسب باشد.

GLUCOSE-LOWERING TREATMENT IN HOSPITALIZED PATIENTS

در بیماران بستری غیر بدحال که غذا نمی خورند یا کم اشتها هستند, رژیم درمانی بازال انسولین وبازال بولوس با انسولین تصحیح correction بهتراست ,استفاده کند.

 دربیمارانی که حال بهتر دارند و غذا خوب می خورند, انسولین بازال وقبل غذا و دوز تصحیح correction قند خون بهتر است, انجام شود.

استفاده تنها از رژیم انسولین correction والحاقی تکمیلی و گهگاهی بدون انسولین بازال برای تنظیم قند خون در بیماران بستری دلپذیر نیست. (اغلب زمان اندازه گیری قند خون) 

HYPOGLYCEMIA   افت قند خون

پروتکل مدیریت افت قند خون در هر بیمارستان یا سیستم بیمارستانی باید پذیرفته و اجرا شود

برای هر بیمار برنامه مخصوص جهت جلوگیری و درمان افت قند خون برقرار شود.

حملات افت قند خون در بیمارستان در پرونده پزشکی ثبت شود و برای بهبود کیفی وارزیابی بعدی دنبال شود.

اگر افت قند خون روی دهد. برای جلوگیری دوباره ان,رژیم درمانی دوباره مرور و تغییر دهیم .اگر افت قند خون پایینتر از 70 باشد در پرونده ثبت گردد.

TRANSITION FROM THE HOSPITAL TO THE AMBULATORY SETTING    انتقال از بیمارستان به اقامتگاه سیار 

باید یک برنامه جامع برای ترخیص ازبیمارستان برای افراد دیابتی دنبال وپیگیری شود.

اطلاعات تماس

مطلب دکتر ابراهیم  محمدی {ساتلیخ}

گلستان - گنبد کاووس- امام خمینی شمالی- نرسیده به میدان یادبود- پلاک  378

تلفن: 33290922 - 017

 

مرکز معاینات سلامت شغلی

گلستان - گنبد کاووس- بلوار سینا- نبش کوچه دهم - پلاک 136-134-132

تلفن: 33385039 - 017 ، 33385029 - 017

rsform