دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

استاندارد مراقبت و درمان دیابت در بیماران بستری در بیمارستان

 HOSPITAL CARE   DELIVERY STANDARD

برای تمام بیماران دیابتی یا هایپرگلایسمی ( قند خون بالای 140) که در بیمارستان بستری می شوند اگر در سه ماه گذشته تست Hba1c  نگرفته باشد, باید انجام بدهد.

 موسسه درمانی باید  پروتکول هایی را اجرا کند که در ان ازدستورات اماده ثبت شده کامپیوتری یا نوشتاری قابل اعتماد (تایید شده), برای مدیریت دیس گلایسمی در بیمارستان (شامل بخشICU &  NON ICU , بخش زنان زایمان وژنیکولوژی , بخش دیالیز و بخش رفتاری هی بهداشتی  )استفاده شود.اجرای پروتکل برای یک تدابیر پرسنلی شده شامل پایش قند خون ,درمان انسولین وبدون انسولین,مدیریت هایپوگلایسمی ,DSMEAS , توصیه های غذایی وانتقال مراقبت ها را اجازه می دهد.آموزش و تربیت برای افراد کادر درمان انجام شود و بازرسی منظم دوره ای صورت گیرد.

 DIABETES CARE SPECIALISTS IN THE HOSPITAL

وقتی از بیماران دیابتی بستری شده (از قبل دیابتی یا چدید ) یا هایپرگلایسمی در اثر استرس ,مراقبت میکنیم از متخصصین دیابت و یا تیم مدیریت قند خون درصورت امکان مشاوره بگیریم.

glycemic targets in hospital PATIENT اهداف قند خون در بیماران بستری در بیمارستان

درمان انسولینی و یا داروهای دیگر برای بیماران غیر بدحال NON-ICU را در زمانی که قند خون  مداوم در اندازه مساوی وبالاتر 180 (دوبار چک شود) باشد باید شروع میکنیم.

زمانی که درمان شروع می شود,هدف درمان برای اکثر بیماران  هایپرگلایسمی بدحال ICU  باید بین 180-140  باشدممکن است برای بعضی بیماران انتخاب شده  بد حال اگر افت قند خون ایجاد نشود هدفهای تشدید درمان بین 140-110، ممکن است مناسب باشد.

GLUCOSE MONITORING

 CONTINUOUS  GLUCOSE MONITORING

 بیمار دیابتی که از دستگاه CGM شخصی استفاده می کند,اگر از نظر کلینیکی مناسب باشد استفاده از دستگاه CGM  همراه با تایید اندازه گیری مقطعی قند خون(point-of-care  POC) ,جهت تصمیم دوز انسولین وارزیابی هایپوگلایسمی , باید ادامه پیدا کند.البته اگر منابع انسانی وتعلیمات وجود داشته باشد,و برطبق پروتوکل موسسه درمانی انجام شود.

 بیمار دیابتی که ازAUTOMATED INSULIN DELIVERY SYSTEM (AID) به همراه دستگاه CGM شخصی استفاده می کند,اگر از نظر کلینیکی مناسب باشد استفاده از AID به همراه دستگاه CGM  همراه با تایید اندازه گیری مقطعی قند خون(point-of-care  POC) ,جهت تصمیم دوز انسولین وارزیابی هایپوگلایسمی , باید ادامه پیدا کند.البته اگر منابع انسانی وتعلیمات وجود داشته باشد,و برطبق پروتوکل موسسه درمانی انجام شود.

دیابتی هایی که قابلیت استفاده از پمپ انسولین و CGM داشته باشد برای ادامه درمان در بیمارستان و بیرون آن حمایت شود.البته تا زمانی که این توانایی و قابلیت حفظ شود یا مراقب مناسب وجود داشته باشد.

GLUCOSE-LOWERING TREATMENT IN HOSPITALIZED PATIENTS

INSULIN THERAPY

در بیماران بستری غیر بدحال که غذا نمی خورند یا کم اشتها هستند, رژیم درمانی بازال انسولین یا بازال بولوس پلاس با تصحیح انسولین  correction , بهتراست استفاده کند.

 دربیمارانی که حال بهتر دارند و غذا خوب می خورند, انسولین بازال وقبل غذا و دوز تصحیح correction قند خون بهتر است, انجام شود.

استفاده تنها از رژیم انسولین correction ویا انسولین الحاقی تکمیلی بدون انسولین بازال برای تنظیم قند خون در بیماران بستری دلپذیر نیست. (قبلا به انsliding scale می گفتندبر اساس زمان اندازه گیری قند خون) 

 NONISULIN THERAPYN

برای بیماران دیابتیک نوع 2 که بعلت نارسایی قلبی بستری هستند,استفاده از SGLT2i در شروع , ادامه وترخیص از بیمارستان توصیه می شود.بشرطی که منع مصرف نداشته باشد یا بعد ازبهبودی از بیماری حاد باشد.

HYPOGLYCEMIA   افت قند خون

پروتکل مدیریت افت قند خون در هر بیمارستان یا سیستم بیمارستانی باید پذیرفته و اجرا شود .برای هر بیمار برنامه مخصوص جهت جلوگیری و درمان افت قند خون برقرار شود.

حملات  قند خون در بیمارستان در پرونده پزشکی ثبت شود و برای بهبود کیفی وارزیابی بعدی دنبال شود.

اگر افت قند خون روی دهد. برای جلوگیری دوباره ان,رژیم درمانی دوباره مرور و تغییر دهیم .اگر افت قند خون پایینتر از 70 باشد در پرونده ثبت گردد.

PERIOPERATIVE CARE

اطلاعات کمی در مورد مفید بودنGLP1s  در حین عمل وجود دارد.

داروهای SGLT2i  تا 3-4 روز قبل عمل جراحی قطع شود.ERTUGLIFLOZIN فقط 4 روز وبقیه SGLT2iها3روز قبل قبل عمل جراحی قطع شود.

TRANSITION FROM THE HOSPITAL TO THE AMBULATORY SETTING    انتقال از بیمارستان به اقامتگاه سیار 

باید یک برنامه جامع برای ترخیص ازبیمارستان برای افراد دیابتی دنبال وپیگیری شود.

اطلاعات تماس

مطلب دکتر ابراهیم  محمدی {ساتلیخ}

گلستان - گنبد کاووس- امام خمینی شمالی- نرسیده به میدان یادبود- پلاک  378

تلفن: 33290922 - 017

 

مرکز معاینات سلامت شغلی

گلستان - گنبد کاووس- بلوار سینا- نبش کوچه دهم - پلاک 136-134-132

تلفن: 33385039 - 017 ، 33385029 - 017

rsform