دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

بهبود مراقبت و پیشررفت بهداشت در میان مردم {اجتماع}photo_2019-12-06_19-15-52.jpg

اطمینان از تصمیمات به موقع    براساس  A- گایدلاین {راهنما} مبتنی بر شواهد   و       B-پایه بیمار     1- ترجیحات بیمار     2-پروگنوز {پیش اگهی }   3- بیماریهای همراه  صورت می کیرد

مدل مراقبت مداوم      1- تیم مراقبتی از پیش فعال   2- بیمار آگاه فعال                          سیستم مراقبت این اهداف را اسان می کند 1- مراقبت براساس تیم 2- پذیرش بیمار 3- ابزارهای جمایت کننده تصمیم 4- مداخله جامعه در رسیدن به نیاز های بیمار.

تلاش ها برای بررسی کیفیت دیابت و  تحقق بهبود استراتژی  باید بر اساس اطلاعات قابل اطمینان باشد تا  1- روند مراقبت  2-بازده بهداشتی  3- همزمان با تاکید روی قیمت بهبود یابد.         

 بهداشت مردمی یا اجتماعی چیست؟         همان بازده بهداشتی در یک گروه اشخاص است که در سه گروه تعریف می کردد.A-B-C

A-بازده بهداشتی         1- مورتالیتی 2- موربلیتی 3- وضعیت بهداشت 4- وضعیت کاری و عملی              B- بار بیماری    1- انسیدانس -شیوع   2- پرووالانس-فراوانی           C-فاکتورهای متابولیک و رفتاری {ورزش تغذیه و غیره} HBA1C فند خون هیپر لیپیدمی

برای بازده حداکثری باید توصیه های عملی کلینیکی و مراقبت بیمار مرکز انجام گردد.       توصیه های عملی کلینیکی بر اساس     1- شواهد معتبر      2- فرضیه های تخصصی تنظیم گردد. ومراغبت بیمار مرکز براساس        1- ترجیهات  2-نیازها و  3-ارزش های بیمار انجام می شود.            کی و چگونه توصیه های علمی را با واقعیات حامعه تطبیق کنیم.

سیستم ارائه مراقبت: ایا A1Cیا قند خون ـفشار خون و چربی خون در جامعه نسب به سالهای قبل کاهش داشته است?با وجود مدیریت دیابت 33-49 درصددیابتیکها به یکی ار سه فاکتور ذکر شده می رسند وتنها 14 در صد دیابتیکها به هر سه هدف میرسند. سد راه برای رسیدن به این هدفها عبارتند از 1- سیگار  2- بیماریهای همراه و پیچیده 3- سختیهای مالی 4- دشواریهای اجتماعی  5-ندانستن زبان رایج 

مدل مراقبت مداوم chronic care model: سد بزرگ برای ارائه مراقبت .نبودن یا پراکنده بودن قابلیتهای اطلاعاتی کلینیکی می باشد.

6 فاکتور اساسی در مدل مراقبت مداوم 1- طراحی سیستم ارائه مراقبت از حالت راکتیو {واکنشی }به پرواکتیو{پیش فعال}در هماهنگی با تیم دیابت 2-حمایتهای خود مدیریتی  3-حمایت تصمیم بر اساس شواهد و گایدلاین ها 4- سیستم اطلاعات کلینیکی ثبت الکترونیکی پرونده سلامت بر اساس تیم مراقبتی 5-سیاستها و منابع اجتماعی 6-سیستم بهداشتی برای تولید فرهنگ هشیار با کیفیت . دو عامل تیم ارائه کننده دیابت وتقویت خود مدیریتی  بیمار برای موفقیت اساسی است.

استراتژی برای بالا بردن سطح سیستم:بهترین مدیریت دیابت  احتیاج به بررسی سیستمیک سازمان یافته  وکار تیمی هماهنگ در یک محیط بیمار محور مقدمه کار می باشد. برای بهبود سطح سیستم چندین فاکتور مهم است. 1-سازمان دادن روند 2-بکار گیری ابزار ثبت بهداشتی  3- توتنمندی و اموزش بیمار 4- برداشتن مانع های بهداشتی 5- کاهش محارج اموزش معاینه چشم وسایل تکنولوؤیک دیابت و درمان ضروری 6- ارزیابی مسائل روحی و اجتماعی 7- تعریف گسترش و درگیر کردن منابع جامعه و سیاست عمومی     Care Teansتیم مراقبتی شامل پرستار کارشناس تغذیه وداروساز و دیگر فراهم کننده های مراقبت می باشد

 Telemedicine یک میدان در حال رشد برای دسترسی بیشتر وراقبت بیمارا دیابتی ممکن است افزایش یابد.برای افراد روستایی که دسترسی کافی بهداشتی نداشته باشند موثر می باشد. ارتباط بین پرووایدر ها و بیماران براساس 1- وب ساید 2-پیامک 3- تنظیم دارو بسیارموثر می باشد. اگر در ارزیابی 80 در صد به بالا دارو را بخورند ولی به هدف درمان نرسیم. سه فاکتور را باید بررسی کنیم. 1- فاکتور بیمار : محدودیت مالی  یاداوری مصرف دارو ترس افسردگی و باورهای بهداشتی 2- فاکتورهای درمانی و دارویی :پیچیدگی مصرف  دوزهای متعدد دارویییرقیمت و عوارض داروییی 3- فاکتور سیستمیک : پیگیری و حمایت نامناسب .رفتارها و احساس سالم بودن

Behaviers and Well-being موفقیت در درمان دیابتذاحتیاج به برخورد سیستمیک  در حمایت  تلاشهای تغییر رفتار بیمار دارد.این سیستم باید خود مدیریتی و رضایت و بازده قند خون را بهبود دهید.

ملاحظات اقتصادی   cost considration قیمت درمان دیابت مخصوصا انسولین یک سد موجود در زسیدن به هدف قند خون است.حود 25 در صد کسانی که انسولین تجویز می شودبعلت گرانی ان کمتر استفاده می کنند.که با مشمول بیمه کردن انسولین واعلام رسمی قیمت انسولین باید تلاش شود که این مانع برداشته شود.

استراتژی ملی کیفیت مبتنی بر3 اصل می باشد.1- بهبود بهداشت عمومی 2-کیفیت وتجربیات در مراقبت بیمار 3- قیمت ارائه خدمات  برای ارزیابی کیفیت مراقبت سه چیز لازم است 1- ثبت نام بیماران2-ثبت الکترونیک سلامت 3- سیستم بهداشتی. علاوه بر تلاش برای بالا بردن کیفیت مراقبت در جهت کاهش هزینه و قیمتها تلاش گردد.

پیگیری و دنبال کردن درمان در متن جامعه .

ما باید در جامعه 4 فاکتور را بررسی کنیم 1- احتمال ناامنی غذایی 2- بی خانمانی 3- محدودیت های مالی 4- محدودیت ارتباط زبان انگلیسی  :  و فرهنگ پایین   که برای تحقق ان احتیاج به حمایت و پشتیبانی جامعه وجوددارد. از مربیان بهداشتی امدادگران کارکنان بهداشتی جامعه  اگر وجود داشته باشند کمک بگیریم. کمک گرفتن از منابع جامعه عامل مرکزی مدل مراقبت مداوم می باشد .دو سوم افرادی که به علت مالی داروی مصرف نمی کنند به پزشک خود نمی گویند. نصف افراد دیابتیک استرس مالی دارند و یک جهارم انها ناامنی غذایی دارند.

1-ناامنی غذایی: عدم اطمینان ازوجود غذای مغزی یا ناتوانی در استمرار تهیه غذا بدون اقدامات غیرقابل قبول. در امریکا 14درصد مردم نا امنی غذایی دارند.1-در بعضی نژادها بیشتراست مانند افریقا یا لاتین تبارها2- در افراد کم درامد 3-در خانواده هایی که مادر سرپرست است. در کسانی که ناامنی غذایی دارند دیابت دو برابر است.ناامنی غذایی را با چه وسیله ای تشخیص    دهیم. 1-انهایی که در 12 ماه کذشته نگرانند که غذایشان قبل از رسیدن پول تمام شود 2- در عرض 12ماه غذا تمام می شود وما پولی برای خرید غذا نداریم.ملاحظات درمانی در ای افراد چگونه است؟ A-علل قند خون بالا در این افراد :1-مصرف غذاهای فراورده کربوهیدرات ارزان قیمت 2- غذاهای همراه با مصرف الکل 3- غذای تحمیلی باتوجه به بودجه  4-اضطراب و افسردگی B-علل قند خون پایین دراین افراد  مصرف کربوهیدرات نامناسب وگاه گاهی بدنبال مصرف انسولین و سولفورین اوره ها

2-بی خانمان ها:این افراد علاوه بر بی خانه بوده همراه باناامنی غذایی فرهنگ پایین فقدان بیمه اختلال شناختی  ومسائل ذهنی بهداشتی می باشند.این افراد جایی را لازم دارند که وسائل دیابت و انسولین را نگهدارند و در موقع منظم طبق جدول استفاده کنند.

3- موانع مالی 

4-مهاجرت وکارگران فصلی کشاورزی:در این افراد میزان ابتلا به دیابت زیاد است. کمبود ها و دلایل دسترس نداشتن به مراقبت بهداشتی1-از انجایی که کمبود زیاد دارند.و2-زندگی در فقر با 3-نا امنی غذایی 4-استرس مزمن شدید و5- افزایش ریسک دیابت و6- ارتباتط سموم گیاهی با وشیوع دیابت 7-موانع زبانی وفرهنگی 8-نبودن ایاب ذهاب و پول 9-فقدان ساعات مشخص کاری 10-نا اشنایی با جامعه 11-نبودن ارتباط با منابع جامعه. دیابتیک پرووایدر ها باید به موقعیت های کاری و زندگی تمام بیماران را توجه کنند.اگر کارگران مهاجر دیابتی برای مراقبت به انها مراجعه کنند.ارجاع مناسب به کارکنان اجتماعی و منابع جمعی انجام گیرد. که موانع مراقبت برطرف شود.

5- محدودیت زبان انگلیسی :برنامه های اموزشی به زبان غیر امریکایی باید گفته شود.از طریق بهبود فرهنگ و سواد این سد برداشته شود.

نقش DSMEAS درپیشگیری دیابت و پره دیابت :این برنامه شروع مناسبی است برای افراد پره دیابت در دادن اموزش و مراقبت در پیشبرد و نگهداری رفتارهایی که باعث جلوگیری و یا تاخیر دیابت نوع 2 شود.

Patient-centered collaborative care  مراقبت هماهنگ بیمار مرکز

یک روش ارتباطی است که با تکیه بر مرکزیت انسان وزبان موثر و گوش کردن به بیماز  . ترجیهات بیمار و عقاید او را پیدا میکند و بر اساس ارزیابی سواد فرهنگ و موانع احتمالی برای مراقبت جهت بالا بردن بهبود عوارض بیمار و کیفیت زندگی در ارتباط با بهداشت استفاده می شود.مراقبت دیابت بوسیله تیم چند منظوره اداره شود  که شامل 1- پزشک مراقبت اولیه 2-پزشک نیمه تخصصی 3-پرستار با تجربه 4-کمک پزشک 5-پرستار 6-کارشناس تغذیه 7- متخصص طب ورزشی 8-داروساز 9-دندانپزشک 10- فوق تخصص پا {پودیاتریست} 11-متخصص بهداشت ذهنی {روانپزشک}

هدف مراقبت دیابت   1- جلوگیری یا تاخیر عوارض بیماری 2- بالا بردن کیفیت زندگی برنامه و هدفهای درمانی بر اساس ترجیهات ,ارزشها و هدفهای بیمار تعیین می شود.این برنامه درمانی باید با در نظر گرفتن 1- سن بیمار 2-توانایی های شناختی ,هوشیاری 3-برنامه مدرسه وکار ی وشغلی 4-عقاید بهداشتی 5-اشنایی با سیستم حمایتی 6-برنامه غذایی 7-فعالیت فیزیکی 8-موقعیت اجتماعی 9-نگرانی و مشکلات مالی10-اداب و رسوم وسواد بعلاوه سواد ریاضی 12- اشنایی عوارض دیابت 13-طول مدت بیماری دیابت 14-بیماریهای همراه یا کوموربیدیتی  15-تاریخچه بهداشتی 16-موقعیت پزشکی دیگر 17-ترجیحات برای مراقبت 18-امید به زندگی  انجام شود.تکنیکها و استراتژی مختلف جهت حمایت ,  تلاشهای خود مدیریتی استفاده شود.که این اقدامات شامل فراهم کردن اموزش جهت حل مسائل  و کسب مهارت برای تمام جهات درمان دیابت می باشد.مراقبان بهداشتی باید ارتباط تنگاتنگ با بیمار و تیم درمانی برقرار کنند وتمام سدها رابدرموارد عدم پذیرش یا عدم پیشرفت در پیشگیری و درمان را برطرف کند.تمام دستورات پزشک دنبال کند و تصمیمات روزانه برنامه ریزی ,پایش , ارزیابی وحل مسایل  را انجام دهد.و از طریق مطرح کردن سوالات با جواب باز وواکنش به سوالات بیمار وخلاصه کردن سخنان بیمار به ارتباط با او کمک کند.سعی شود به بیماربفهمانیم که مراقب بهداشتی قادر به کمک به او می باشد بنابراینانجام ارزیابی و معاینات کامل پزشکی دوره ای برای یاری رساندن بهبیمار ضروری می باشد.

 چرخه تصمیم برای مراقبت هماهنگ بیمار مرکز

1-بررسی خصوصیات کلیدی بیمار مانند   الف-روش زندگی کنونی   ب-بیماری همراه کلیه نارسایی قلبی اترواسکلروزیس قلبی عروقی وغیره  ج-خصوصیات کلینیکی سن وزن  A1c و غیره  د-مسیله وموضوع مانند انگیزه وافسردگی  ه-زمینه های فرهنگی و اقتصاد اجتماعی

2-بررسی فاکتورهای اختصاصی که انتخاب درمان را تسریع می کند.الف-اختصاصی کردن A1C برای هر دیابتی ب-تعیین برحسب وزن وسن ج-فرم عوارض جانبی دارو  د-پیچیدگی رژیم مانند تکرار مقدار ومدل دارو    ه- انتخاب رژیم جهت بالابردن تاثیر و مداومت درمان ز-دسترسی قیمت و موجود بودن دارو

3-ساختن تصمیم مشارکتی برای ایجاد برنامه مدیریت    الف-وارد کردن بیمار اموزش دیده و آگاه {وخانواده  و مراقبان وی}   ب-جستجوی ترجیهات بیمار  ج-مشاوره گرینشی شامل مداخلات انگیزشی  جایگاه هدف و فراهم کردن تصمیم مشارکتی د- توانایی بیمار  ه-اطمینان از دسترسی DSMES سیستم مدیریت دیابت اموزش و حمایت

4-تطابق  برنامه مدیریت   ساده کردن اهداف SMART   شامل 1-Spesific قابل اختصاصی کردن 2-Measurable قابل اندازه گیری 3-Achievable قابل انجام بودن 4-Realistic قابل واقعی بودن 5-استفاده Time limited انجام درمحدوده زمانی مشخص

5-انچام برنام مدیریت  بیمارانی که به هدف درمانی نرسند هر 3ماه دیده شود اغلب ویزیت بیشتر در سیستم مدیریت دیابت اموزش وحمایت در شروع توصیه شده است.

6- ادامه نظارت و حمایت شامل 1-احساس خوب بودن 2-بررسی تجمل دارویی  3-پیگیری سطح قند خون 4-گرفتن فید بک شامل قند خون در طول روزSMBG وزن A1C فشار خون وچربی خون

7- مرور وتطابق روی برنامه مدیریت       الف-مرور برنامه مدیریت      ب-تطبیق دوطره روی تغییرات     ج-اطمینان از عملی بودن درمان برای جلوگیری ازمقاومت بیمار ازدرمان صورت گیرد.    د-  چرخه تصمیم این 7 مرحله بطور منظم حداقل هر یک تا دو بار درسال بایدتطبیق و تایید شود.

پنج {5} توافقنامه کلیدی برای استفاده ار زبان مناسب توصیه شدهاست. 1-  استفاده از زبان خنثی وبدون پیش داوری و از روی واقعیت عملی  فیزیولوژی و بیولوژی باشد  2- استفاده اززبان بدون انگ زدن 3استفاده از زبان با پایه مستحکم  بااحترام و فراگیر که امیدواری را منتقل کند.-  4- زبانی که بین بیمار و مراقب یا یاری کننده او ارتباط نزدیک ایجاد کند.  5-استفاده از زبانی که شخص محور باشد نه بیماری محور.

تسهیل تغییرات رفتاری[Lifestyle] و سلا مت وسرحالی [Well-being] در بهبود عوارض ونتایج بهداشتی

درقسمت قبلی این اقدامات به عنوان پیشگیری از دیابت بررسی کردیم. در این بخش این اقدامات از جنبه درمانی بررسی خواهیم کرد.مدیریت رفتاری موثر وتندرستی روانی اساس رسیدن به اهداف درمانی در بیماران مرض قندی میباشد

بخش اصلی مراقبت دیابتی روش زندگی {lifestyle=Behaiviors &Well-being  } است. روش زندگی شامل موارد زیر می باشد

1-DSMEAS  مرکزحمایت واموزش خودمدیریتی دیابت     2-MNT درمان غذایی پزشکی       3-فعالیت فیزیکی      4-مشاوره ترک سیگار         5-مراقبت اجتماعی روحی. 

 بیماران و مراقبان بهداشتی باید روی بالا بردن سطح روش زندگی متمرکز شوند.که در زمانهای مشخصی باید انجام شود.

1- در شروع ارزیابی کامل پزشکی در موقع تشخیص   2-در تمامی ارزیابی های بعدی و پیگیری جهت ارزیابی اموزش ,تغذیه ونیازهای عاطفی  3-در موقع بررسی عوارض بیماری [موقعیت بهداشتی وتندرستی ,محدودیت فیزیکی ,فاکتورهای احساسی عاطفی یا نیاز های اولیه زندگی]کهدر خود مدیریتی تاثیر بالا می گذارد.4-در زمان مدیریت وضعیت بیماریهای همراه به منظور پیشبرد مراقبت.وقتی که درمراقبت تغییراتی حاصل می شود.

A-مرکزحمایت واموزش خودمدیریتی دیابت DSMEASاین موضوع در بخش مدیریت آموزش و مراقبت مداوم اجتماعی دیابت در بخش تشخیص, انواع و پیشگیری ومدیریت دیابت جامع تر بررسی شده است

آموزش تمام مردم دیابتی برای دسترسی به دانش  مهارت خود مراقبتی و کمک به مداومت استفاده از مهارتها وودانش بایدانجام گیرد.زمانهای ارزیابی DSMEAS   ا- در زمان تشخیص   2-سالانه    3-وقتی عوارض بیماری تقریر می یابد. 4-وقتی تقییر یا ترانزیشن در مراقبت انجام می شود.هدفهای کلیدی{ DSMEAS }برنامه حمایت و اموزش خودمدیریتی دیابت1-نتایج کلینیکی  2-موقعیت بهداشتی  3-بالابردن کیفیت زندگی که این سه عامل بعنوان قسمتی از مراقبتبهداشتی در جامعه  اندازه گیری شود .DSMEAS باید با مرکزیت بیمار باشدکه در یک زمینه شخصی یا گروهی با استفاده از تکنولوؤیودر ارتباط با تیم مراقبتی دیابت باشد.برای حصول نتایج بالاتر  پوشش مناسب بیمه ای انجام گیرد.DSMEAS سرویس اموزش و حمایتخود مدیریتی باعث تسهیل دانش ,تصمیم گیری ومهارت هایی برای حداکثر خود مراقبتی ومشارکت در رفع نیاز ها ,اهداف وتجربیات شخصی در دیابت می شود.با توجه به مطالعات که گزارش شده با اجرای این طرح بهبودی در موارد زیر حاصل می شود.1- دانش مراقبت 2-رفتارهای خود مراقبتی 3-پایین امدنA1C خون 4-وزن 5-بهبود کیفیت زندگی 6-کاهش ریسک کل مرگ میرعهبا علتهای مختلف 7-بهتر شدن تندرستی وبهداشت 8-کاهش هزینه مراقبت دیابت. برای موفقیت این سرویس این عدامل مهم است 1-مداوم بودن برنامه 2-هماهنگ با فرهنگ جامعه بودن 3-سن مناسب 4-دنبال کردن نیازها,ترجیهات و مسائل روحی روانی 5-هماهنگی با استراتژی رفتاری  برای اجرای برنامه, رابطه تنگاتنگی بین بیمار وخانواده,کارگران بهداشتی ,معتمدان محلی ومراقب بهداشتی وتیم درمانی بیسار موثر است.استفاده از پوشش بیمه ای که متاسفانه اموزش دیابت وحمایت های بعدی ان در ایران تحت پوشش بیمه نمی باشد.

B- درمان غذایی پزشکی MNTدر بخش تشخیص,انواع و پیشگیری مدیریت دیابت جامع تر بررسی شده است

C-فعالیت فیزیکی در بخش تشخیص,انواع و پیشگیری مدیریت دیابت جامع تر بررسی شده است  

D-مشاوره ترک سیگار در بخش تشخیص انواع و پیشگیری مدیریت دیابت جامع تر بررسی شده است        

E-مراقبت اجتماعی روحی.  در بخش تشخیص انواع .و پیشگیری مدیریت دیابت جامع تر بررسی شده است   

F-درمان چاقی در دیابت در بخش تشخیص,انواع و پیشگیری مدیریت دیابت جامع تر بررسی شده است