دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

ادامه مطلب...

طرف قرارداد با:

بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی

بیمه خدمات درمانی سلامت شامل کارکنان دولت، ایرانیان، سایر اقشار

بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

بیمه سلامت همگانی  [پزشک خانواده]و کمیته امداد

بیمه ایران                                                         [رایگان] 

بیمه درمانی بانک سپه                                         [رایگان]

بیمه درمانی بانک کشاورزی                                   [رایگان]

بیمه درمانی بانک ملی [شرکت خدمات تدارکات ]           [رایگان]

 بیمه نوین                                                        [رایگان]

بیمه درمانی بانک مسکن [شرکت خدمات تدارکات ]       [رایگان]

بیمه درمانی بانک اقتصاد نوین [شرکت خدمات تدارکات]  [رایگان]

بیمه درمانی فرودگاه و ناوگان هوایی                              [رایگان]

بیمه درمانی آژانس فنی مکانیک خاک                             [رایگان]

  ادامه مطلب...

 

 

 

اطلاعات تماس

مطلب دکتر ابراهیم  محمدی {ساتلیخ}

گلستان - گنبد کاووس- امام خمینی شمالی- نرسیده به میدان یادبود- پلاک  378

تلفن: 33290922 - 017

 

مرکز معاینات سلامت شغلی

گلستان - گنبد کاووس- بلوار سینا- نبش کوچه دهم - پلاک 136-134-132

تلفن: 33385039 - 017 ، 33385029 - 017

rsform